Společnost RUPET formy a modely s.r.o. se věnuje konstrukci a výrobě forem pro automobilový, gumárenský a chemický průmysl.

Samotná konstrukce a výroba forem probíhá ve společnosti RUPET formy a modely s.r.o., která je součástí RUPET International s.r.o a je pokračovatelem známé modelárny TOS Čelákovice s mnohaletou praxí v daném odvětví. Hlavním výrobním programem jsou hliníkové a ocelové formy, které jsou nejčastěji používané v automobilovém průmyslu jako prototypové a sériové nástroje, dále jednoúčelové stroje, kontrolní měrky a přípravky, montážní a svařovací přípravky.

Naším cílem je spokojený zákazník, proto spolupracujeme s našimi zákazníky již od vývoje technologie výroby dílu po výrobu nástroje/přípravku. Pomocí prototypových nástrojů je možné vyzkoušet různé technologie a tím optimalizovat parametry sériového nástroje.

Naše konstrukční oddělení konzultuje se zákazníkem jeho požadavky s ohledem na funkčnost nástroje, požadavky a zvyklosti zákazníka. Díky moderním konstrukčním počítačovým stanicím a přímým kontaktem se zákazníkem, jsme schopni velmi rychle reagovat i na změny v průběhu výroby.

Pro přenos velkých datových objemů využíváme bezpečný systém přenosu dat ODETTE OFTP2 a vlastní FTP server. Pro konstrukci využíváme systém Catia V5, pro CNC programování používáme Autodesk Inventor HSM. Námi vyráběné nástroje jsou v maximálních rozměrech 2200x2500 mm a v hmotnostech do 5000 kg na jeden díl. Pro výrobu jednotlivých dílů používáme CNC i klasickou technologii obrábění.