Konstruktér

Na pozici konstruktéra hledáme kolegu, který bude vytvářet 3D konstrukci jednotlivých nástrojů v programu Catia V5

Konstruování jednotlivých dílců a celků dle zadání, požadavků a komunikace se zákazníkem.